Botanicus header

Pro novináře

V případě zájmu o návštěvu našeho Centra řemesel, přípravu reportáže nebo jakýkoliv jiný novinářský zájem nás prosím kontaktujte. Máme pro vás připraveny zajímavé informace o firmě, výrobě bio produktů, ale i fotografie v tiskové kvalitě a další informace potřebné pro vaši práci. V této sekci také naleznete základní informace o značce Botanicus.

Kontakt pro novináře: Petra Novotná, novotna@botanicus.cz, tel.: 325 551 235


Základní informace o značce Botanicus
Jak se liší vaše firma od jiných firem vyrábějících přírodní kosmetiku?
Výjimečností firmy je uzavřený cyklus pěstitel – výrobce – prodejce v rámci jedné firmy. Pěstování rostlin, bylin, ovoce a zeleniny ve vlastních zahradách (HORTUS) je základem výroby extraktů, výluhů a olejů. Navíc oproti jiným firmám vyrábíme extrakty z čerstvých bylin, nikoliv sušených, jak je tomu ve většině kosmetických výrobků jiných firem. Bezprostřední blízkost zahrad a výrobního areálu zaručuje okamžité zpracování přírodní suroviny. Všechny tyto suroviny, které pocházejí z našich zahrad, jsou zařazeny do kategorie BIO. Vlastní výroba všech kosmetických výrobků a potravin probíhá ve výrobních halách, které splňují přísné hygienické normy. Většina pracovních postupů je založena na ruční práci. V recepturách a výrobních postupech se odráží nejen tradice a původní receptury našich předků, ale zároveň nové a moderní poznatky v oblasti výroby kosmetiky. Základním principem při výrobě kosmetických výrobků je používání nejvyššího možného obsahu rostlinného materiálu a jejich parfemace pouze esenciálními oleji. Veškeré produkty naší firmy jsou prodávány v našich nebo franchisingových obchodech BOTANICUS v Čechách i v zahraničí.

V čem se liší konvenční zemědělství a bio zemědělství?
Ekologické zemědělství musí splňovat určitá kritéria, která jsou kontrolována odbornými organizacemi.
Jedná se o základní principy jako je:

 • u sadů a vinic zajišťovat vegetační pokryv, který může být kombinován se zakrytím orné půdy mulčem,  obdělávat půdu šetrným způsobem, s ohledem na zlepšování fyzikálních vlastností půdy, úrodnosti a protierozního působení, používat pouze hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu, 
 • používat ekologické osivo a sadbu, ve výjimečných případech nemořené konvenční osivo,
 • používat pouze přírodní látky, postupy nebo přípravky na ochranu rostlin povolené pro ekologické zemědělství v prováděcím právním předpisu, 
 • střídáním plodin přispívat ke snížení populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin a dodržovat zásady střídání plodin stanovené v prováděcím právním předpisu,
 • při pěstování rostlin dodržovat vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy a obsahu organických látek v půdě, zajištění živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin,
 • všechna statková hnojiva, která nepocházejí z ekofarmy, musí být kompostována nebo fermentována.
 • je zakázáno použít statková hnojiva pocházející ze systémů klecového chovu drůbeže a systémů, v nichž jsou hospodářská zvířata trvale ustájena na roštových stáních, 
 • je zakázáno použít čistírenské kaly a odpadní vody kromě kalů a odpadních vod z vlastní ekofarmy, 
 • k pěstování a uskladnění materiálu se nesmí používat žádné chemické látky, nebo pouze ty, které jsou povoleny pro ekologické zemědělství.

  Na základě splnění všech kritérií je udělen certifikát na pěstované plodiny, které jsou buď prodávány jako ovoce, zelenina či byliny, nebo se stávají základními surovinami při výrobě bio-potravin označených známkou BIO.

Kde své výrobky prodáváte? 
Výrobky Botanicus naleznete ve všech kamenných obchodech BOTANICUS, a to vlastních či franchisingových nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Specifikem je firemní obchod BOTANICUS v Ostré u Lysé nad Labem. Tento obchod se odlišuje nejen nižšími cenami výrobků, ale je také od jara do podzimu zásobován ovocem a zeleninou z ekologických zahrad BOTANICUS a čerstvými výrobky z nich.

Na jaké tipy výrobků se soustředíte?
Základem naší výroby je přírodní kosmetika a výroba potravin z produkce našich zahrad. Doplňkovým sortimentem jsou sušené rostliny, svíčky, ruční papír, atd. Naším cílem u kosmetických výrobků je dosáhnout co nejvyššího zastoupení přírodních surovin včetně extraktů, esenciálních olejů a jiných obdobných surovin. Samostatnou kapitolou jsou konzervanty, bez nichž některé výrobky nelze vyrobit. Proto jsme v poslední době své úsilí zaměřili na vývoj výrobků bez konzervačních látek. První „vlaštovkou" je řada z bambuckého másla, masky z Mrtvého moře a řada BIO mýdel. Tímto směrem bychom chtěli směřovat i v příštích letech. Většina surovin pro přípravu potravin, které vyrábíme, je pěstována na našich zahradách. Jsou zpracovány a vyráběny v malých sériích, většinou ručním způsobem, proto se o nich opravdu dá říci, že jsou "HAND MADE". Naším snem je co nejvíce těchto výrobků prodávat tzv. způsobem "ZE DVORA". Podle nás jde o nejetičtější a nejekologičtější způsob, který existuje.

Součástí firmy BOTANICUS je Centrum řemesel a zahrady. Jaký byl důvod jeho vybudování?
Historické centrum i zahrady se významně prolínají. Důvodem vybudování zahrad bylo nejen pěstování rostlin a bylin pro výrobu a jejich další zpracování, ale i pro možnost poznání a oddechu návštěvníků historického centra. Lidé se zde mohou "jen tak" procházet nebo využít rozsáhlé prostory zahrad k poznávání botanických druhů stromů a bylin. Součástí jsou i zeleninové a ovocné zahrady. Historické centrum vzniklo jako myšlenka ukázat nejen zapomenutá řemesla, ale i význam a podíl řady přírodních materiálů při výrobě běžných věcí, které nás v denním životě obklopují. Proto si zde kromě ukázek mohou návštěvníci vyzkoušet řemesla vlastníma rukama. I proto nejvděčnějšími a nejúžasnějšími zákazníky jsou děti, které nás navštěvují i v rámci školních zájezdů.

Svět Botanicus je světem rostlin. Příroda, rostliny a stromy obzvláště mají svůj dlouhodobý vývoj, čas... Stejně tak Botanicus a zahrady obzvlášť jsou "během na dlouhou trať", která se vyvíjí a roste stejně tak jako stromy a rostliny kolem nás.