Botanicus header

Partneři

Jsme spoluzakladateli o.p.s. Zlatý pruh Polabí. Navštivte www.polabi.com.

Bio-info je internetový informační portál, jehož posláním je pomáhat trvale udržitelnému růstu produkce, výroby a prodeje biopotravin v České republice. www.bio-info.cz

Obecně prospěšná společnost Kontrola ekologického zemědělství www.kez.cz

Jsme členy Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu. Více na www.sdrprokos.cz

Fotografie na tomto webu, v časopisu Svět Botanicus i ve všech našich materiálech: Iveta Kopicová www.kopicova.cz

Komunikační agentura Idealab www.idealab.cz

Figury a lavičky v našich zahradách Jakub Flejšar www.flejsar.com